• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

รังปล่อยคาราวาน “รถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก” ***

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 29 ก.ค. 2564 อ่าน [73]

...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะทำงานกำกับดูแลฯ ร่วมปล่อยคาราวานรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชนฯ เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างทั่วถึง ผ่านรถ Mobile ลดความเสี่ยงจากการเดินทางในการไปจับจ่ายสินค้า กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภค โดยจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาถูกกว่าท้องตลาด รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในการกระจายผลผลิต และเป็นการช่วยเหลือประชาชนของจังหวัดตรังให้มีงานทำ อาทิ การจ้างพนักงานขับรถ Mobile พนักงานขายประจำรถ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)

จังหวัดตรังจัดให้มีรถ Mobile จำนวน 7 คัน ครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอ วันละ 7 จุด จำนวน 30 วัน ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 – 26 สิงหาคม 2564 สินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าราคาประหยัดคุณภาพดี ครอบคลุม 6 หมวด ได้แก่ 1) อาหารและเครื่องดื่ม 2) เครื่องปรุงรส 3) ของใช้ประจำวัน 4) ผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย 5) ผลิตภัณฑ์ซักล้าง 6) ยารักษาโรค จำนวนมากกว่า 70 รายการ และมีสินค้าไฮไลท์ราคาจำหน่ายต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป ได้แก่ ข้าวสารหอมมะลิ ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังอย่างเคร่งครัด ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารรายละเอียดการจำหน่ายสินค้าได้จากเพจ Facebook ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์