• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สรุปผลการการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการเชื่อมโยงตลาดสินค้าฟักทองประจำเดือนมิถุนายน 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 7 มิ.ย. 2564 อ่าน [69]

...
จังหวัดตรังมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกฟักทองที่ได้รับผลกระทบจากราคาฟักทองตกต่ำ เนื่องจากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การบริโภคลดลงและผู้ประกอบการค้าไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ได้เนื่องจากการกำหนดมาตรการเดินทางเข้า-ออกระหว่างจังหวัด
ผลการดำเนินการ : 
สำนักงานฯ ลงพื้นที่อำเภอนาโยงและอำเภอเมืองตรังติดตามสถานการณ์ผลิตและการตลาดฟักทอง เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการเชื่อมโยงตลาดสินค้าฟักทอง “พันธุ์ทองอำไพ” ทั้งในและต่างจังหวัด จำนวน 21.14 ตัน ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564)  
1. บจก. สยามแม็คโคร (สาขาตรัง สตูล กระบี่ และอ่าวนาง) 7.57 ตัน  
2. บจก. ซุปเปอร์ชีป สาขาภูเก็ต 8.27 ตัน 
3. สกต.ตรัง 2 ตัน
4. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 1 ตัน
5) หน่วยงานราชการในจังหวัด 1.3 ตัน
6. เปิดจำหน่ายปลีก ณ สำนักงานฯ ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 8 มิ.ย. 64) ปริมาณ 1 ตัน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์