• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 9 เม.ย. 2564 อ่าน [86]

...

สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 
รายละเอียดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

1.ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นสำนักงานพาณิชย์.pdf

2การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย.pdf

3.แผนงานกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม.pdf

4.การรายงานผลการดำเนินงาน.pdf

5รูปประกอบกิจกรรม ด้านพอเพียง.pdf

6.รูปประกอบกิจกรรม ด้านวินัย.pdf

7.รูปประกอบกิจกรรม ด้านสุจริต.pdf

8รูปประกอบกิจกรรม ด้านจิตอาสา.pdf

9.รูปประกอบกิจกรรมมิติที่ 1 ยึดมั่นในหลักธร.pdf

10. รูปประกอบกิจกรรมมิติที่ 3 วิถีวัฒนธรรม.pdf

11.รูปประกอบกิจกรรมมิติที่ 2 หลักปรัชญาเศรษ.pdf

12ภาพประกอบการจัดกิจกรรมรณรงค์แลกเปลี่ยนเ.pdf

13คู่มือและกระบวนการคัดเลือกบุคคลดีเด่น64.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์