• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Singburi

ส่งออกอาการหนัก พาณิชย์รับทั้งปีมีสิทธิ์ติดลบ1%

https://www.naewna.com/business/448843 22 ต.ค. 2562 อ่าน [25]

...
น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ตัวเลขการส่งออกเดือนกันยายน 2562 มีมูลค่า 20,481 ล้านดอลลาร์สหรัฐหดตัว 1.4% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 19,206 ล้านดอลลาร์สหรัฐหดตัว4.2% ส่งผลให้การค้าเกินดุล 1,275 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวม 3 ไตรมาส ปี 2562 การส่งออกมีมูลค่า 186,572 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 2.1% การนำเข้ามีมูลค่า 179,191 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 3.7% และการค้าเกินดุล 7,381 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรหดตัว 3.1% สินค้าเกษตรสำคัญที่ยังขยายตัวได้ดีได้แก่ น้ำตาลทราย ขยายตัว 36.3% ตลาดฟิลิปปินส์ จีน มาเลเซีย ลาว และไต้หวัน เครื่องดื่ม ขยายตัว 14.6%ตลาดกัมพูชา เวียดนาม เมียนมา ลาว และฟิลิปปินส์ไก่สด แช่แข็งและแปรรูป ขยายตัว 12.1% ตลาดญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ จีน และมาเลเซีย ผัก ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ขยายตัว 7.7% ตลาดจีน สหรัฐ ไต้หวัน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
สินค้าเกษตรที่หดตัว ได้แก่ ข้าว หดตัว 32.2% ตลาดแอฟริกาใต้ เบนิน โมซัมบิก แต่ยังขยายตัวในตลาดสหรัฐและแคเมอรูน ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง หดตัว 35.2% ตลาดจีน อินโดนีเซีย และไต้หวัน แต่ยังขยายตัวได้ดีในญี่ปุ่นและสหรัฐ ยางพารา หดตัว 15.4% ตลาดจีน เกาหลีใต้ และ อินเดีย แต่ยังขยายตัวได้ดีในตลาดมาเลเซีย ญี่ปุ่น และสหรัฐ กุ้งสดแช่แข็งและกุ้งแปรรูป หดตัว 10.5%ตลาดสหรัฐ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย แต่ยังขยายตัวตลาดจีนและแคนาดา รวม 3 ไตรมาสปี 2562 สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรหดตัวที่ 2.2%
นอกจากนี้ มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว 0.2% สินค้าสำคัญที่ยังขยายตัวได้ดี ได้แก่ ทองคำ ขยายตัว 110.6% ตลาดสิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ขยายตัว 31.5% ตลาดจีน สหรัฐ ญี่ปุ่น กัมพูชา และเวียดนาม เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ขยายตัว 15.9%ขยายตัวระดับสูงในตลาดสหรัฐ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และอาร์เจนตินา เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ขยายตัวเกือบทุกตลาด 15.1% ตลาดออสเตรเลีย เวียดนาม สหรัฐ ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตัว 5.4%ตลาดฟิลิปปินส์ จีน มาเลเซีย ซาอุดีอาระเบีย และเม็กซิโก อัญมณีและเครื่องประดับ ไม่รวมทองคำ ขยายตัว 0.7%ขยายตัวระดับสูงในตลาดอินเดีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส
สินค้าอุตสาหกรรมสำคัญหดตัว ได้แก่ สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน หดตัวเกือบทุกตลาด 16.2% ตลาดเวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย แต่ยังขยายตัวในตลาดจีน และมาเลเซีย เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หดตัว 12.3% หดตัวในตลาด สหรัฐ ฮ่องกง และจีน แต่ยังขยายตัวในตลาดเม็กซิโก และสิงคโปร์รวม 3 ไตรมาส ปี 2562 มูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวที่ 1.3%
ทั้งนี้ คาดการณ์ในช่วง 3 เดือนที่เหลือของปีนี้หากการส่งออกเฉลี่ยต่อเดือนเกินกว่า 20,800ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป โอกาสส่งออกทั้งปีจะอยู่ที่ 0%หรือติดลบไม่เกิน 1% เพราะขณะนี้แม้ปัจจัยเศรษฐกิจโลกจะชะลอ แต่ยอดส่งออกขณะนี้เริ่มชะลอตัวติดลบน้อยลง ไม่ใช่เฉพาะยอดส่งออกของไทยเท่านั้น หากเทียบกับหลายประเทศติดลบอัตราที่น้อยลง และยังมองว่าปีหน้า แม้สงครามสหรัฐกับจีนยังมีอยู่ หรือแม้ภาวะความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนยังมีต่อเนื่องโอกาสที่ไทยจะขยายตัวส่งออกได้ ดูจากมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยต่อเดือนของไทยเกินกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ต่อเนื่อง
จากการประเมินปีหน้าตัวเลขส่งออกของไทยมีโอกาสขยายตัว 1-2% หรือมียอดส่งออกเฉลี่ยต่อเดือน 21,000-22,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีสมมุติฐานอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ(จีดีพี)ไทยอยู่ที่ 2.7-3% อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 30.5-31.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ น้ำมัน 60-70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เป็นต้น
“เศรษฐกิจโลกยังชะลอตัวท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงของความผันผวนอันเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ กับจีน สถานการณ์อังกฤษถอนตัวจากสหภาพยุโรปที่ยังไม่ชัดเจน อีกทั้งราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำและเงินบาทที่แข็งค่า เป็นปัจจัยกดดันการส่งออก ผู้ส่งออกควรลดผลกระทบความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยการทำประกันความเสี่ยงหรือทำสัญญาซื้อขายระยะยาว”

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์