• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Singburi

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตปลาช่อนแบบครบวงจร ภานใต้โครงการพัฒนาจังหวัดงบประมาณปี พ.ศ. 2561 กิจกรรมสร้างตราปลาช่อนช่อนแม่ลาและการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยเครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปลาช่อนแม่ลา ( Geographical Indication) กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการสร้ัางมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาช่อนแม่ลาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี 21 พ.ค. 2561 อ่าน [5]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์