• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Singburi

“พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) จังหวัดสิงห์บุรี”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงหบุรี 27 มิ.ย. 2565 อ่าน [3]

...
    วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางวิมล เจริญฤทธิ์ พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) จังหวัดสิงห์บุรี 
โดยมีนายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม
ขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่น 
จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ ในการเข้าร่วมประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคณะกรรมการเครือข่าย
องค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) ในระดับประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์