• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Singburi

ประชาสัมพันธ์การให้บริการยื่นหนังสือแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี 23 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการยื่นหนังสือแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ที่มี Username & Pass Word DBD e-Filing สามารถทำรายการผ่านระบบ e-Registration ได้ตั้งแต่ 4 เมษายน เป็นต้นไปผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ทั้งหมด 11 รายการ ดังต่อไปนี้ และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.DBD.go.th หัวข้อ e-Registration

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์