• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Singburi

“พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าวและเอกสารขอชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกข้าว

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี 19 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
 
        วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าวและเอกสารขอชดเชยดอกเบี้ย ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกข้าว ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี  อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนางวิมล เจริญฤทธิ์ พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน และคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าวฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารับรองเอกสารการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกข้าว ปีการผลิต 2564/65 จำนวน 6 ราย วงเงินที่ขอรับการชดเชยดอกเบี้ยฯ รวมทั้งสิ้น  4,252,005.99 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์