• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Singburi

พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion:OPC)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี 19 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion:OPC) จังหวัดสิงห์บุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       วันที่  18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางวิมล เจริญฤทธิ์ พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565  จังหวัดสิงห์บุรี   โดยมีนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นประธานพิธีเปิดงาน  ณ เรือนไทยหัตถศิลป์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนา (Product Development) ระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่ใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
        ทั้งนี้ ท่านพาณิชย์จังหวัดสิงห์ ได้เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรฯระดับจังหวัด หมวดของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์