• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Singburi

“พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมโครงการสิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี 12 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ”สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean ณ บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด ความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (นายสัมฤทธิ์ กองเงิน) และหัวหน้าส่วนราชการเดินตรวจเยี่ยมการทำกิจกรรมทำความสะอาดตามโครงการ “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)” ณ บริเวพื้นที่รับผิดชอบขอส่วนราชการ (30 Zone) ภายในศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์