• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Singburi

ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน ฯลฯ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี 10 พ.ค. 2565 อ่าน [3]

...
กรมการค้าต่างประเทศ ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอายุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 5/2565 ลงวันที่ 7 เมษายน 2565 (กลุ่ม Al-Qaida)เพื่อให้เอกชนใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการทำธุรกรรมกับบริษัทคู่ค้า โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศฯ ดังกล่าวจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. https://www.amlo.go.th/dpl ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และไปที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 15 กลุ่ม Al-Qaida https://www.amlo.go.th/dpl/content/detail/190

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์