• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Singburi

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิขย์ที่/คำสั่งกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี 2 มี.ค. 2565 อ่าน [6]

...
1.คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิขย์ที่ 189/2565 เรื่อง กำหนดการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (ฉบับที่ 5 ) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
3.คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่ 190/2565 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
3.คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่ 191/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งตามโครงการแบ่งงานภายใน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
4.คำสั้งกระทรวงพาณิชย์ที่ 195 /2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตามลิงค์  https://drive.google.com/file/d/1XpDhgdGSG5Z-b2kjzJltAn2WUd2GGhWA/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

แจ้งเรื่องเพื่อทราบ 42_removed_removed.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์