• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Singburi

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกาาควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี 7 ก.พ. 2565 อ่าน [3]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

หลักเกณฑ์การลา.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์