• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Singburi

ผลการดำเนินงาน

148 ยอดเข้าชม

“พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2565”

“พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2565” ------------------------------------------------------------------------- วันที่ 23 มิถุนายน 256510

23 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจสั่งซื้อ " กล้วยน้ำว้าเส้นตากแสงอาทิตย์ "

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจสั่งซื้อ " กล้วยน้ำว้าเส้นตากแสงอาทิตย์ " เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านการตลาดและการจำหน่ายของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน จังหวัดเพชรบุรี

23 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์"ไม้ยืนต้น" หลักประกันทางธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์ "ไม้ยืนต้น" หลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำกับดูแลพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจได้ขยายตัว เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันได้ ตามกฎหมาย10

23 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
มาแล้วจ้า!!!!!สินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน

มาแล้วจ้า!!!!!สินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256510

23 มิ.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม