• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

8403 ยอดเข้าชม

ประกาศจัดจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

ประกาศจัดจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ดังเอกสารแนบ

30 พ.ย. 2563 12

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประก

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ดังเอกสารแนบ

30 พ.ย. 2563 8

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเผยเเพรการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

ประกาศเผยเเพรการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ดังเอกสารแนบ

16 พ.ย. 2563 23

อ่านเพิ่มเติม