• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

8406 ยอดเข้าชม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดังเอกสารแนบ

21 เม.ย. 2564 32

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมเจรจาการค้าและร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมเจรจาการค้าและร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติเพื่อขยายโอกาสและช่องทางการตลาด โครงการนกระดับผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพจังหวัดตรังสู้สากลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

14 ม.ค. 2564 54

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมเจรจาการค้าและร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติฯ

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมเจรจาการค้าและร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ เพื่อขยายโอกาสและช่องทางการตลาด โครงการยกระดับผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพจังหวัดตรังสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10

25 ธ.ค. 2563 15

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเรื่องเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่องเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมเจรจาการค้าและร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ เพื่อขยายโอกาสและช่องทาง การตลาด โครงการยกระดับผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพจังหวัดตรังสู่สากลประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

25 ธ.ค. 2563 9

อ่านเพิ่มเติม