• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

8398 ยอดเข้าชม

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

31 พ.ค. 2564 15

อ่านเพิ่มเติม
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

31 พ.ค. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

31 พ.ค. 2564 9

อ่านเพิ่มเติม
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

31 พ.ค. 2564 8

อ่านเพิ่มเติม
twitter line น่าห่วง ว่างงานสูง ชั่วโมงทำงานยังลดลงต่อเนื่อง

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า สถานการณ์แรงงานไตรมาสหนึ่ง ปี 2564 แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม10

27 พ.ค. 2564 7

อ่านเพิ่มเติม