• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

8397 ยอดเข้าชม

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่2)

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่2) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา Mobile10

19 ก.ย. 2565 8

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่2)

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่2) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา Mobile ทั่วไทย10

12 ก.ย. 2565 11

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดตรังเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคาMobileทั่วไทย Lot 20

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคาMobileทั่วไทย Lot 20 จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

27 ก.ค. 2565 20

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพาณิชย์....ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 จังหวัดตรัง

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพาณิชย์....ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

19 ก.ค. 2565 16

อ่านเพิ่มเติม