• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

8404 ยอดเข้าชม

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา10

26 ต.ค. 2565 20

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2)

ประกาศ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2)  ภายใต้ชื่อ10

10 ต.ค. 2565 10

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2 ) ภายใต้ชื่อ10

26 ก.ย. 2565 12

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดตรังตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชนปี 2565 (งวดที่ 2)

ประกาศจังหวัดตรังตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชนปี 2565 (งวดที่ 2) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา Mobile ทั่วไทย10

19 ก.ย. 2565 8

อ่านเพิ่มเติม