• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

6917 ยอดเข้าชม

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2 ) ภายใต้ชื่อ10

26 ก.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่2)

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่2) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา Mobile10

19 ก.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่2)

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่2) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา Mobile ทั่วไทย10

12 ก.ย. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดตรังเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคาMobileทั่วไทย Lot 20

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคาMobileทั่วไทย Lot 20 จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

27 ก.ค. 2565 13

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพาณิชย์....ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 จังหวัดตรัง

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพาณิชย์....ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

19 ก.ค. 2565 13

อ่านเพิ่มเติม