• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Singburi

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

4240 ยอดเข้าชม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าและแข่งขันได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

25 มิ.ย. 2565 5

อ่านเพิ่มเติม